Home

                Asociaţia WILD BUCOVINA este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică si independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, si potrivit Statutului acesteia. Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul conservării şi promovării florei şi faunei din regiunea Bucovinei şi vecinătăţi, cercetării ştiinţifice, monitorizării florei şi faunei, a fondurilor piscicole din zona montană, organizării de ture foto wildlife, promovării turismului activ (drumeţii, mountain biking), derulării de programe educaţionale şi promovarea biodiversităţii din punct de vedere al biotopurilor şi ecotipurilor.
           

                WILD BUCOVINA is a non-governmental, non-profit, politically independent organization, with public benefit, founded on basis of the Government Ordinance no. 26/2000, including subsequent amendments and additions and according to its statute.The members of the organization wish to associate with the aim of conservating and promoting the flora and fauna of Bucovina’s region and proximity, making scientific researches, monitoring the flora, the fauna and the fishing stocks from the mountain region, organizing wildlife photo sessions, promoting the active tourism (mountain biking, camping), developing educational programmes and promoting the biodiversity from the biotopes and ecotopes point of view.