Donate

               Pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei avem nevoie de sustinerea dumneavoastra (în bani, natura sau servicii), prin una din metodele prezentate mai jos. Pentru orice alte detalii ne gasiti la „Contact”.Va multumim ca ne urmariti!

 

1. 2% din impozitul pe venit

Conform  Codului Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice organizatie non-guvernamentala (asociatie, fundatie etc.) doreste. Practic in acest fel dvs. transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul dvs. pe venit. Atentie, aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este, in esenta, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta !

Daca doriti ca, prin redirectionarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastra l-ati platit statului pentru salariul din anul 2016, sa sprijiniti activitatea WILD BUCOVINA, urmati in ordine pasii de mai jos, începând cu data de 01 IANUARIE 2017, pana la data de 25 MAI 2017.

PASUL 1:

a) daca ati avut VENITURI DOAR DIN SALARIU: Descărcaţi formularul fiscal 230  unde la Cap.II, alin.2 completaţi următoarele date:

C.I.F.: 35017110

Denumire entitate: ASOCIAŢIA WILD BUCOVINA

Cont Bancar (IBAN): RO56RNCB0236147465260001

sau

b) daca ati avut si ALTE VENITURI IN AFARA SALARIULUI: Descărcaţi formularul fiscal 200 unde la Cap.III, alin. 2 completaţi datele de mai sus:

PASUL 2: completati cu datele personale DOAR UNUL DIN CELE DOUA FORMULARE DE MAI SUS, in functie de situatia in care va aflati.

ATENTIE: Formularul se completeaza de mana, in doua exemplare, dintre care unul ramane la dvs. cu numarul de inregistrare primit la depunere de la administratia finantelor publice .

a) pentru VENITURI DIN SALARIU: completati cu datele de identificare (pct. I) si semnatura. Restul rubricilor nu sunt obligatoriu a fi completate (se completeaza doar daca este cazul).

sau

b) pentru ALTE VENITURI IN AFARA SALARIULUI: trebuie completat formularul 200, citind cu atentie instructiunile de mai jos, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut.

!!! Daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit, puteti lasa casuta necompletata, deoarece, cf. art. 84, alin. 3 din Codul fiscal: „…Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat …

PASUL 3: Depuneti formularul DIRECT la registratura organului fiscal sau trimiteti formularul PRIN POSTA, cu scrisoare recomandata, la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu (potrivit legii este acceptata si adresa unde locuieste efectiv deponentul, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania) sau la Administratia Finantelor Publice corespunzatoare sursei de venit (de ex. adresa companiei/institutiei angajatoare).

FORMULARUL 230 PRECOMPLETAT CU DATELE ASOCIAŢIEI AICI!!!

2. 2o% din impozitul pe profit

Contul IBAN este: RO56RNCB0236147465260001 deschis la banca BCR, Sucursala Campulung Moldovenesc.

Dorim sa va facem cunoscut faptul ca sumele donate de contribuabili se scad direct din impozitul pe profit, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • sunt in limita a 3 ‰ din cifra de afaceri;
  • nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Cheltuielile cu sponsorizarile care depasesc baremul de mai sus pot fi totusi inregistrate contabil sub forma de cheltuieli nedeductibile. Actul de sponsorizare va fi consemnat de catre ambele părţi pe baza documentelor ce atestă efectuarea sponsorizării.

Suntem recunoscatori tuturor sponsorilor nostri, care vor fi incluşi în raportul anual de activitate al ASOCIATIEI WILD BUCOVINA. Donaţiile oferite de sponsori vor fi utilizate în exclusivitate în scopul pentru care au fost făcute, în concordanţă cu obiectivele specifice WILD BUCOVINA.

Legislatie. Sponsorii Asociatiei WILD BUCOVINA, vor beneficia, pentru suma sponsorizată, de facilităţile prevăzute in Codul Fiscal al Romaniei, Titlul II, Capitolul II, Art.21, alin.4, lit. p.

« TITLUL II : Impozitul pe profit. CAPITOLUL 2: Calculul profitului impozabil.

Art. 21 : Cheltuieli

(4) p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. este in limita a 0,3 % din cifra de afaceri;

2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat .

3. Doneaza în cont

Contul IBAN este: RO56RNCB0236147465260001 deschis la banca BCR, Sucursala Campulung Moldovenesc.

               To fulfill the objectives of the association we need your support (either cash, in kind or services), through either of the category „Donate”. For any further details please look at the „Contact” section .Thanks for watching us!