Wildlife photo-video tour

Ce este Wildlife photo-video tour?

Prin această acţiune, Wild Bucovina doreste să descopere tainele naturii şi ale vietii sălbatice din Bucovina în scop educațional, stiințific, pasionaţilor de fotografiere – filmare wildlife, observatorilor wildlife şi publicului iubitor de faună sălbatică. Suntem o echipa de iubitori ai faunei sălbatice, cu mulţi ani de observare, monitorizare si conservare a naturii. Daca vrei să descoperi tainele sălbăticiei – Boncanitul Cerbului Carpatin, Rotitul Cocoşului de Munte, observarea diferitelor animale şi comportamentul acestora, studierea, identificarea urmelor si căutarea  pentru observare a acelor specii,  daca vrei sa simţi emoţiile petrecute in mijlocul sălbăticiei, dacă vrei sa te indrăgosteşti de natură, te invit să vii alaturi de noi.

Aceste acţiuni le facem cu tot respectul cuvenit faţă de mediul înconjurător, fără a deranja fauna sălbatică şi doar în scopurile menţionate mai sus. Zonele de activitate vor fi parcuri naţionale si naturale, situri natura 2000 si zone unde este permisă activitatea noastră. Această acțiune nu este în scop comercial.

What is Wildlife photo-video tour?

By this action, Wildlife Bucovina wants to discover the mysteries of nature and wildlife of Bucovina to lovers of photo-video wildlife, to wildlife observers and to anyone who loves the wildlife. We are a team of wildlife lovers, with many years of observation and conservation of nature. If you want to discover the mysteries of the wilderness – The Belling of the Carpathian Deer, the Turning of the Mountain Rooster, the observation of various animals and their behavior, the study, identification and searching of their traces, if you want to feel the emotions of the wilderness, if you want to fall in love with the nature, I invite you to join us.

We realize these actions with all due respect of the environment, we do not disturb the wildlife and we act only with the reasons already mentioned. The areas of activity will be national and natural parks, Nature 2000 sites and areas in which our activity is allowed.

 

1) Reguli generale:

         a)Vor fi acceptate doar persoanele cu interesele menţionate mai sus, nu acceptăm vânători sau persoane ale caror activităţi pot pune în pericol fauna sălbatică şi habitatul acestora.

         b)Fiecare trebuie să îşi procure echipamentul necesar: camera foto, camera video, accesorii, binoclu şi îmbrăcăminte adecvată condiţiilor meteo şi de teren: bocanci, haine impermeabile, toate de culoare inchisă de preferat camuflaj pentru a fi cât mai discreţi în habitatul sălbatic al animalelor.

         c)Fiecare tura în parte va fi exclusiv în acel scop şi va avea condiţiile ei pentru că diferă specia, zona şi anotimpul. Deplasarea se va face doar cu maşina noastră de teren şi pe jos. Locul cazării va fi de asemenea diferit şi ales în funcţie de specie, zona si anotimp.

         d)Numărul persoanelor participante într-o tură va fi diferit pentru fiecare destinaţie în parte.

         e) Vârsta minimă pentru participare este de 18 ani.

         f)În cazul pierderii echipamentului sau obiectelor dumneavoastră sau în caz de accidente din cauza participanţilor, noi nu vom fi responsabili pentru acestea.

1) General rules:

  1. a) We will accept only persons interested in the already mentioned activities, we do not accept hunters or persons who can put in danger the animals and their habitat.
  2. b) Every participant should procure his equipment: photo camera, video camera, accessories, binocular and clothing adequate to weather and place: impermeable shoes and clothes, all in dark color, preferably camouflage or brown-green, in order to be as discreet as possible in the habitat of the savage animals.
  3. c) Every tour will have an exclusive goal and its conditions, because the species, the areas and the seasons are different. We will use our car or we will walk. Also, the accommodations will be different, according to species, areas and season.
  4. d) The number of participants will be different for every destination.
  5. e) If a participant loses his equipment or his object or he has an accident, we decline all responsibility.

 

 

2)Perioade şi specii pentru Wildlife photo-video tour:

    © Stelian Bodnari   

a) Rotitul Cocoşului de munte (Tetrao urogallus) 01.04-01.05 în funcţie de activitatea din roată a fiecarui an în parte. Deplasarea se face numai cu masina noastră de teren apoi la picior pâna în zona de rotit. Se va practica pânda în cort de camuflaj conceput pentru o astfel de acțiune(cortul, scaunul și transportul acestora îl vom asigura noi). Programul unei ture la rotitul Cocoșului de munte va începe cu ora 3:30am si va ține pana la 11:30am în funcție de locul cazării și durata rotitului din acea zi. Dupa ora pranzului de la ora 15:00 pana la 19:00 se poate face o a doua tura  la observarea faunei sălbatice în special Cervide, Ciuvica, Minunița, Ierunca. Cazarea se va face la alegere dupa preferintele fiecarui participant la pensiuni sau cabanele cele mai apropiate de zona de activitate. Vom pune la dispoziția participanților informații despre locuri de cazare si detalii despre acestea. Costurile cazării si ale hranei vor fi achitate de către fiecare participant în parte pe toata perioada turelor. Numarul persoanelor participante într-o tura va fi de maxim doua pentru a avea sansele cat mai mari de observare și de a deranja cât mai puțin.

2) Periods and species for Wildlife photo-video tour: 

a) The Turning of the Mountain Rooster 01.04-01.05, depending of the rooster’s activity. We will move only with our car and then we will walk to the area of turning. We will practice the lurking in a camouflage tent, procured by us. The tour will begin at 3.30 am every day and will end at 11.30 am, depending of the place of accommodation and the duration of the turning. The accommodation will be in boarding houses or hunting lodges, depending of the area of activity. We will offer to the participants information about places of accommodation and details. The costs of the accommodation will be supported by every participant. The number of the participants will be maximum two, in order to have the best chances of observation and to not disturb the animals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip video aici:

Video here:

https://www.facebook.com/wild.bucovina/videos/622153257932072/

 

 

 

 

       

B) Rotitul Cocoșului de mesteacăn („Lyrurus tetrix” sau „Tetrao tetrix”)  – 15.04 – 30.05 în funcție de activitatea din roată a fiecarui an în parte. Deplasarea se face numai cu mașina noastă de teren apoi când va fi cazul la picior până în zona de rotit. Se va practica pânda în mașină sau cort de camuflaj conceput pentru astfel de acțiune (cortul, scaunul și transportul acestora îl vom asigura noi) sau prin practicarea dibuitului (apropierii). Programul unei ture la rotitul Cocoșului de mesteacăn va începe cu ora 3:30am si va ține pâna la 11:30am în funcție de locul cazării și durata rotitului din acea zi. Cazarea se va face la alegere după preferințele fiecărui participant la pensiuni sau cabanele cele mai apropiate de zona de activitate. Vom pune la dispoziție participanților informații despre locuri de cazare si detalii despre acestea. Costurile cazării și a hranei vor fi achitate de către fiecare participant în parte pe toatî perioada turelor. Numarul persoanelor participante într-o tura va fi de maxim trei.

b) The Turning of the Birch Rooster – 15.04 – 30.05, depending of the annual activity. The displacement will take place only using our car and then we will walk to the turning area. We will practice the lurking in a camouflage tent, procured by us, or the closeness. The day will begin at 3.30 am and will end at 11.30 am, depending of the place of accommodation and of the duration of the turning. The accommodation will be in boarding houses or hunting lodges, depending of the area of activity. We will offer to the participants information about places of accommodation and details. The costs of the accommodation and the food will be supported by every participant. The number of the participants will be maximum three.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip video aici:

Video here:

https://youtu.be/wTTj3v4HJEQ

 

 

 

           

 

 

C) Boncănitul Cerbului Carpatin (Cervus elaphus) 15.09 – 10.10 în funcție de activitatea din zonele de boncănit a fiecarui an în parte. Deplasarea se face numai cu masina noastră de teren apoi la picior până în zona de boncănit. Se va practica pânda, camuflați de vegetația din jur și dibuitul(apropiera). Programul unei ture de dimineață la boncănitul Cerbului Carpatin începe cu ora 5:00am și va dura până la 11:00am iar programul unei ture de după amiază începe cu ora 15:00pm și va dura până la 21:00pm în funcție de locul cazării și durata boncănitului din acea zi. O zi completa va conține două ture cea de dimineață și cea de după amiază cuprinsă în programul 5:00am – 21:00pm cu pauză între orele 11:30am – 15:30pm. Aceasta presupune petrecerea întregii zile pe teren. Cazarea se va face la alegere, după preferințele fiecărui participant, la pensiuni sau cabanele cele mai apropiate de zona de activitate. Vom pune la dispoziția participanților informații si detalii despre locurile de cazare. Costurile cazării și ale hranei vor fi achitate de fiecare participant pe toată perioada turelor. O alta posibilitate mai aventuroasă va fi cazarea in mijlocul sălbaticiei în cort în apropierea zonei de boncănit (cortul, sacii de dormit și transportul acestora la locul cazării îl asiguram noi). Aceasta este o variantă mai economică pentru participanți dar condițiile sunt mai dificile neavand electricitate și celelalte facilitați de la o pensiune sau cabană, iar fiecare participant trebuie sa se ocupe de procurarea si transportul hranei. Această variantă va avea programul diferit începând din prima zi de la amiaz (ora 14)până a doua zi la amiaz(ora 14).Numarul persoanelor participante într-o tura va fi de maxim doua pentru a avea șansele cât mai mari de observare și de a deranja cât mai puțin.

c) The Belling of the Carpathian Deer 15.09 – 10.10, depending of the annual activity of the deer. The displacement will take place only using our car and then we will walk to the belling area. We will practice the lurking in a camouflage tent, procured by us, or the closeness. The morning tour will begin at 5.00 am and will end at 11.00 am, and the afternoon tour will begin at 15.00 pm and will end at 21.00 pm depending of the place of accommodation and of the duration of the belling. A complete day will contain a morning tour and an afternoon tour, separated by a pause between 11.30 am and 15.30 pm. This fact implies that we will spend the whole day outdoor. The accommodation will be in boarding houses or hunting lodges, depending of the area of activity. We will offer to the participants information about places of accommodation and details. The costs of the accommodation and the food will be supported by every participant. Another possibility, more adventurous, is the accommodation in the wilderness, near the area of belling (we will offer the tent, the slipping bags and the transport). This is an economical option, but the conditions are more difficult, without electricity and other facilities; every participant should provide his food. The number of the participants will be maximum two, in order to have the best chances of observation and to not disturb the animals.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip video aici:

Video here:

 https://www.youtube.com/watch?v=DN_fumfBbvU     

 

  D) Observarea și studierea florei spontane și a diferitelor specii de animale sălbatice, urmele acestora în diferite anotimpuri prin practicarea metodei la pândă, deplasarea în teren la picior si cu mașina noastră de teren. În această tură va fi posibila observarea urmatoarelor specii:

          – Flora spontană: Floare de colț (plantă rară, monument al naturii), Papucul doamnei ( plantă rara, monument al naturii), Petrosia( plantă endemică unicat în România), Bujorul de munte ( plantă rara, ocrotita de lege).

          – Mamifere și păsări: Cerbul Carpatin, Mistrețul, Vulpea, Ursul Brun, Lupul, Râsul, Vidra, Bursucul, Pisica Sălbatică, Ciuvica, Minunița, Ierunca, Specii de Ciocănitori, Mierla de apa, alte păsări.

D) The observation and study of the spontaneous flora and of the different species of wild animals, their traces in different seasons by lurking, walking and with our car. In this tour will be possible the observation of the following species:

– The spontaneous flora: Edelweiss (rare plant, monument of nature), Lady’s Slipper (rare plant, monument of nature), Petrosia (endemic plant, unique in Romania), Mountain Peony.

– Animals and birds: The Carpathian Deer, The Wild Boar, The Brown Bear, The Wolf, The Lynx, The Badger, The Owl, The Hazel Grouse, different species of Woodpeckers, The Ouzel and other birds.

 

 

Clip video aici:

Video here:

https://youtu.be/UvyVWpreUME

 

         Aceste tipuri de ture sunt putin diferite fată de cele de mai sus. Perioada, zonele si tipul practicări acestor ture vor fi organizate astfel:

These tours are a little different. The time, the areas and the practices will be organized:

 

       

 a) Tura de iarnă-vară pentru observarea și studierea diferitelor animale, păsări și urmele acestora. Perioada va fi în intervalul Octombrie – Februarie și April – August. Data turei se va stabili împreună cu fiecare participant în parte în funcție de disponibilitatea fiecăruia. Programul unei ture depinde de destinațiile speciilor vizate de către participant și de modul în care se va practica fiecare tură în parte. Detaliile vor fi stabilite împreună cu participantul. Cazarea se va face la alegere dupa preferințele fiecarui participant la pensiuni sau cabanele cele mai apropiate de zona de activitate. Vom pune la dispoziția participanților informații despre locuri de cazare si detalii despre acestea. Costurile cazarii și ale hranei vor fi achitate de fiecare participant pe toata perioada turelor. Numărul persoanelor participante într-o tura va fi de maxim trei.

Turele vor contine urmatoarele etape:

– Deplasarea se face numai cu masina noastră de teren și la picior în zonele stabilite de noi, observând urmele, practicând dibuitul (apropierea), stând la pândă discret și în cea mai mare liniste pentru a vedea speciile vizate de participanți. Se vor putea observa urmatoarele specii de mamifere și păsări:

– Cerbul Carpatin (Cervus elaphus) în special în perioada noiembrie – august.

a) The winter/summer tour for observation and study of different animals, birds and their traces. The time will be in October-August. The day will be established with each participant, depending of his availability. The program depends of the destination of the species and of the mode of practice of every tour. The details will be established with every participant. The accommodation will be at leisure, in boarding houses or hunting lodges. We will offer information about places of accommodation and details. Every participant will support his accommodation and food. The number of participants in one tour will be maximum three.

The tours will contain the following stages:

– The displacement will take place only with our car and walking, observing the traces, lurking discreetly and in silence in order to see the animals. We will observe the following animals and birds:

– The Carpathian Deer (Cervus elaphus), especially during November-August.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Căpriorul (Capreolus capreolus) în special în perioada noiembrie – august.

The Roe deer (Capreolus capreolus) especially during November-August.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Mistretul (Sus scrofa) în special în perioada noiembrie – august.

The Wild Boar (Sus scrofa), especially during November-August.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  -Vulpea (Vulpes vulpes) în special în perioada noiembrie – august.

The Fox (Vulpes vulpes), especially during November-August.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ursul Brun, Lupul, Râsul, Vidra, Bursucul, Pisica Sălbatică în special în perioada octombrie – august. Aceste specii sunt foarte greu de observat datorită agilitații, timidității și activitații nocturne, prin urmare, observarea lor nu este garantată dar rămânem optimiști, nu se știe niciodată de unde pot să apară. Noi am avut ocazia de a le observa pe toate.

The Brown Bear, The Wolf, The Lynx, The Eurasian Otter, The Badger, The Wildcat, especially during October-August. Is very difficult to observe these species, because they are agile, shy and nocturnal animals, so that we do not guarantee their observation. But we are optimist, because they are unpredictable animals and we have seen them all.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ciuvica (Glaucidium passerinum) în special în perioada 15 martie – 15mai

The Eurasian pygmy owl (Glaucidium passerinum), especially during 15 Mart- 15 Mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Minunița (Aegolius funereus) în special în perioada 15 martie – 15mai

The boreal owl (Aegolius funereus) especially during 15 Mart- 15 mai.

 

 

-Ierunca (Tetrastes bonasia) în special în perioada 15 sept – 15oct, 15 martie – 15 mai

The Hazel Grouse (Tetrastes bonasia), especially during 15 September- 15oct, 15 mart – 15mai.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -Specii de ciocănitori, Mierla de apa, alte păsări. 

Different species of Woodpeckers, the Ouzel and other birds.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

b) Tura de vara pentru observarea și studierea florei spontane. Perioada va fi în intervalul Mai – Iulie. Data turei se va stabili împreuna cu fiecare participant în parte în funcție de disponibilitatea fiecăruia. Programul și durata unei ture depinde de distanța destinațiilor vizate de către participanți. Deplasarea se face numai cu mașina noastră de teren și la picior înspre destinația stabilită pentru observarea speciei vizate. Cazarea se va face la alegere după preferințele fiecarui participant la pensiuni sau cabanele cele mai apropiate de zona de activitate. Vom pune la dispoziție participanților informații despre locuri de cazare si detalii despre acestea. Costurile cazării și ale hranei vor fi achitate de fiecare participant pe toată perioada turelor. Numărul persoanelor participante într-o tura va fi intre trei la șase.

b) The summer tour for observation and study of the spontaneous flora. The time will be during Mai-June. The day will be established with each participant, depending of his availability. The program depends of the destination of the species and of the mode of practice of every tour. The details will be established with every participant. The accommodation will be at leisure, in boarding houses or hunting lodges. We will offer information about places of accommodation and details. Every participant will support his accommodation and food. The number of participants in one tour will be maximum three.

 

Specii floră spontană:

 

– Floarea de colț sau floarea reginei (Leontopodium alpinum)  

– Este o adevarată perlă a munților noștri, o specie declarată monument al naturii din anul 1933. Plantă erbacee, perena, din familia Asteraceae, de o frumusete aparte și totodată cea mai rară din intreaga floră montana, crește în munții calcaroși, în pajiștile de pe versanții abrupți și insoriți, sau pe stâncării.
Această plantă reprezintă în tradiția populară românească un simbol al dragostei și se spune că barbații iți demonstrau dragostea, îndemanarea si curajul, culegand o floare de colț de pe stâncile ascuțite al munților și oferind-o iubitelor.
Această floare, ca o steluță, este simbolul tinereții, al tuturor virtuților și harurilor sufletului omenesc. Din cer, peste crestele munților și peste colții de stânca aplecați peste văgăuni și prăpăstii, se pornesc ploi de steluțe albe, catifelate. Sunt florile zânelor, care împodobesc munții.   
În limbajul florilor, floarea de colț simbolizează puritatea și curațenia.

Citește și legendele plantei Floarea de colț:  http://www.universdecopil.ro/legenda-florii-de-colt.html

 

-Perioada –  15.06 – 25.07 Tura va fi de o zi, va începe dimineață dinaintea răsăritului deplasându-ne în zonele unde crește Floarea de colț. După observarea speciei vom vizita mai multe puncte spectaculoase cum ar fi Pietrele Doamnei, Piatra Șoimului, Stâni de oi de pe masivul Rarău. Tura se va încheia la sfârșitul zilei.

Species of flowers:

– The Edelweiss or The Queen’s Flower (Leontopodium alpinum)

– Is a real pearl of our mountains, a specie declared monument of nature from 1933. Is an herbaceous plant, perennial, from the Asteraceae family, very beautiful and very rare. It grows in calcareous mountains, in the meadows of the abrupt versants or in the cliffs.

In the popular tradition, this plant is a symbol of love: they said that men were demonstrating their love, ability and courage picking an edelweiss from the abrupt cliffs and offering it to their beloved.

This flower, like a little star, is the symbol of youth, of every virtue and talent of the human soul. From the sky, across the peaks of the mountains and above the cliffs that are looking in backwoods and precipices, are falling drops of little white stars. They are the flowers of the elves, that are adorning the mountains.

In the flowers language, the edelweiss symbolizes the purity and the cleanliness.

Read its legend on:  http://www.universdecopil.ro/legenda-florii-de-colt.html

– Time:  –  15.06 – 25.07 the tour will last one day, it will begin in the morning, before sunrise, and we will move to the areas of Edelweiss. After that, we will visit more spectacular points like Pietrele Doamnei, Piatra Soimului, sheep cotes from Rarau. The tour will end at sunset.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Papucul Doamnei (Cypripedium calceolus)

 

Când o vezi pentru prima dată, te oprești în fața ei ca în fața unui tablou vestit, dorit să-l vezi aievea. Deodată nu-ți dai seama: e o bijuterie de safire, rubine și diamante, cum pare când picătura de rouă se oprește în corola ei, sau un fluture rar, ori vreun colibri rătăcit prin plaiurile noastre?” Așa descrie savantul Ion Simionescu gingasa orhidee, cunoscută sub numele de Papucul Doamnei. 

Papucul Doamnei este o specie foarte rară de orhidee. În toată Europa, Papucul Doamnei este pe cale de dispariție și este pe locul întâi pe lista plantelor protejate de lege. În România, Papucul Doamnei este protejat încă din 1938, prin Decret Regal. 
Orhideea Papucul Doamnei sau “pantofiorul lui Venus”, așa cum se mai numește și în zilele noastre, simbolizează dragostea de natură a oamenilor și bucuria lor la venirea verii. În limbajul florilor, orhideele sunt un simbol al puritații, perfecțiunii și feminitații.

Citește și legenda florii Papucul Doamnei: http://www.universdecopil.ro/legenda-florii-papucul-doamnei.html

– Perioada 01.06 – 15.06 Tura va fi de o zi, va începe dimineața dinaintea răsăritului deplasându-ne în zonele unde crește Papucul Doamnei. După observarea speciei vom vizita mai multe puncte spectaculoase cum ar fi Pietrele Doamnei, Piatra Șoimului, Stâni de oi de pe masivul Rarău. Tura se va încheia la sfârșitul zilei.

Lady’s Slipper (Cypripedium calceolus)

When you see it for the first time, you stop before it like before a famous picture, wanting to see it real. You can’t understand: is a jewell of saphires, rubies and diamonds, as it looks when the raindrop falls in its corrolla, a rare butterfly or a colibri lost in our lands? So describes the savant Ion Simionescu the delicate orchid, known as Lady’s Slipper.

The Lady’s Slipper is a very rare orchid. In all Europe, the Lady’s Slipper is almost extinct and is on first place on the list of the protected plants. In Romania, the Lady’s Slipper is protected from 1938 by Royal Decree.

The Lady’s Slipper orchid, or Venus slipper, simbolizes the love of nature and the joy of the summer. In flowers language, the orchids are symbols of purity, perfection and feminity.

Read its legend on http://www.universdecopil.ro/legenda-florii-papucul-doamnei.html.

 The time: 01.06 – 15.06 the tour will last one day, it will begin in the morning, before sunrise, and we will move to the areas of Edelweiss. After that, we will visit more spectacular points like Pietrele Doamnei, Piatra Soimului, sheep cotes from Rarau. The tour will end at sunset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Petrosia ( Pietrosia levitomentosa)

 

Plantă endemică, cu o populatie restransă, crește doar în doua locuri din lume, aici și în Carpații Ucrainei. În această tură se vor putea observa și alte specii rare de floră spontană din munții Bistriței și specii de faună sălbatică pe tot parcursul traseului.

– Perioada 20 iunie – 5 iulie. Tura va fi de o zi,  începe dimineață înaintea răsăritului deplasându-ne în zonele unde creste Petrosia. Această tură va cuprinde vizitarea Rezervației naturală Pietrosul Broștenilor cu punctele Cheile Zugrenilor, Pădurea Bogolinu, Vârful Bogolin, Vârful Pietrosul Bistriței.

– Petrosia (Pietrosia levitomentosa)

Endemic plant, with a restricted population, it grows only in two places of the world: here and in The Carpaths of Ucraina. In this tour we will observe another rare flowers from the Bistrita Mountains and animals.

Time 20 June-5 July. The tour will last one day, begins in the morning before sunrise. We will visit also the Natural Reservation of Pietrosul Brostenilor with Cheile Zugrenilor, the Bogolinu Wood, the Bogolinu Peak, the Pietrosul Bistritei peak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Bujorul de munte sau smârdarul (Rhododendron kotschyi)

 

Este una din cele mai rare plante ale munților. În prezent bujorul de munte este una din plantele aflate pe cale de dispariție și este protejată de lege. Frumoasele sale flori  emană un miros și o aromă asemănatoare visinilor. „Este o plantă ocrotită iar culegerea ei este sancționată conform legii 49 din 2011, prin amendă de 3 până la 5 mii lei“

 

– Perioada 01 iunie – 01 iulie. Tura va fi de o zi, începe dimineața dinaintea răsăritului deplasându-ne în zonele unde crește Bujorul de munte.  Această tură va cuprinde parcurgerea traseului turistic Pasul Rotunda – Șaua Găgii, 1789 metri, punct de belvedere spre zona înalta a masivului – Lacurile Lala Mare și Lala Mica – vârful Ineu 2279metri, – vârful Ineut – Pasul Rotunda. În această tură se vor putea observa, cu putin noroc și specii de faunș sșlbaticș, precum rara și emblematica Capră neagră în această perioadă fiind iezii fătați și Marmota.

– The Mountain Peony (Rhododendron kotschyi). Is one of the rarest plants of the mountains. In our days, the peony of mountain is almost extinct and is protected by law. Its beautiful flowers emanate a flavor of wild cherry.

-The time 01 June-01 July. The tour will last one day, begins in the morning before sunrise. We will visit also Pasul Rotunda-Saua gagii, 1789mt, the Lala Mare and Lala Mica lakes, the Ineu peak 2279 mt, the Ineut peak, Pasul Rotunda. If we are lucky, we will observe rare animals too, like the Chamois and the Marmot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru costuri, detalii și contact:

For fares, details and contact:

https://www.facebook.com/wild.bucovina/  sau or

office@wildbucovina.ro

 

Leave a reply